شماره تماس:

علت آبریزی کولر گازی

علت آبریزی کولر گازی
5 نوامبر, 2018 570 بازدید

یکی از متداول ترین مشکلات کولر گازی آبریزی از یونیت داخلی میباشد ، ما در اینجا به علت آبریزی کولر گازی و بررسی آن میپردازیم

علت آبریزی کولر گازی و پرتاب آب و یخ به بیرون یکی از دلایل مهم نیاز به تعمیر کولر گازی میباشد

علت آبریزی کولر گازی

علت آبریزی کولر گازی

1 – کمبود گاز : کمبود گاز در کولر گازی موجب یخ زدگی در اواپراتور ( پنل داخلی ) میگردد ، این یخ ایجاد شده در زمانی اتومات کولر گازی شروع به آب شدن و تغییر حالت از جامد به مایع میشود ، حجم زیاد یخ آب شد میتوانید علت آبریزی کولر گازی شما باشد

2 – گرفتگی درین : گرفتگی درین و عدم تخلیه رطوبت جذب شده از محیط میتواند علت آبریزی کولر گازی شما باشد ، خود گرفتگی دیرین یا تخلیه آب میتوانید از عدم سرویس کولر گازی  شما در زمان مناسب باشد

3 – شکستگی حوضچه درین : حوضچه درین وضیفه هدایت رطوبت از صفحه اواپراتور به شیلنگ تخلیه را دارد ، در صورت شکستگی و یا ترک برروی حوضچه درین آب از زیر پنل شروع به ریزش میکند

4 – عدم تراز پنل : یکی دیگر از نکات مهم در هنگام نصب کولر گازی تراز پنل میباشد ، در صورت عدم تراز پنل آب از قسمتی از پنل که شیب به آن سو میباشد شروع به ریزش میکند و این یکی از مهم ترین نکات آبریزی کولر گازی میباشد

5 – پوسیدگی شیلنگ درین : اگر در شیلنگ تخلیه پنل قسمتی پوسیده یا پاره شده باشد آب طبق ذات خود از آن نقطه خارج و تخلیه میگردد

6 – گرفتگی در مسیر لوله کشی ساختمان : اگر در مسیر لوله کشی گرفتگی و یا زانوی غیر استاندار وجود داشته باشد ، آب پس از مدتی از لوله نمیتواند خارج شود و پس از پرشدن لوله ها از داخل و یا زیر پنل خارج میشود و همین میتواند علت آبریزی در کولر گازی باشد