شماره تماس:

علت گرم نکردن مایکروفر

علت گرم نکردن مایکروفر
5 نوامبر, 2018 625 بازدید

همه روزه بسیاری از مشتریان به علت گرم نکردن مایکروفر خود درخواست تعمیرات ماکروفر را به ما اعلام و یا علت را از ما جویا میشوند

به همین خاطر ما به بررسی علت گرم نکردن مایکروفر در این مقاله میپردازیم

علت گرم نکردن مایکروفر

علت گرم نکردن مایکروفر

1 – عدم ارسال فرمان از برد : هنگامی که برنامه پخت یا گرم کردن را انتخاب میکنید و دکمه start  را فشار میدهد فرمان از طریق رله به های ولتاژ سپس به خازن و در انتها به لامپ اشعه منتقل میگردد و دستگاه شروع بکار میکند ، اگر برد نتواند برنامه دستگاه را تشخیص و یا فرمان ارسال کند مایکروفر شما غذارا گرم نمیکند

2 – سوختگی ترانس های ولتاژ : ترانس های ولتاژ در اثر سوختگی بو و یا صدای زیادی هنگام کارکرد میدهد ، وظیفه های ولتاژ تغییر ولتاژ از 220v به 2400v  برای تغذیه لامپ اشعه را دارد

3 – سوختگی لامپ اشعه : لامپ اشعه از مصرفی ترین قطعات در تعمیرات مایکروفر میباشد ، سوختگی لامپ اشعه میتواند علت گرم نکردن مایکروفر شما باشد

4 – سوختگی خازن : خازن را میتوان به عنوان یک قطعه change time معرفی کرد و طبیعی میباشد در اثر گذشت زمان عمر خازن به پایین رسیده و خود به تنهایی علت گرم نکردن مایکروفر شما باشد

5 – سوختگی دیود : دیود را میتوان به زبان عامیانه به یک جاده یکطرفه تعبیر کرد که وظیفه عبور برق را از یک سو میدهد و در صورت خلاف این موضوع میتواند یکی از دلایل گرم نکردن مایکروفر باشد

6 – خرابی میکروسویچ : میکروسویچ در پشت درب تعبیه شده است و پس از بسته شدن درب توسط زبانه درب مسیر برق را برای ورود به های ولتاژ و برد تعیین میکند اگر این کلید ها معیوب شده باشند میتوانند یکی از دلایل گرم نکردن مایکروفر شما باشند

این مطالب فقط جهت توضیح و آموزش تعمیرکاران میباشد ، تعمیر مایکروفر توسط اشخاص معمولی و آموزش ندیده میتواند تبعات جانی و مالی به جای بگذارد پس حتما برای تعمیر مایکروفر خود با تعمیرگاه مجاز مایکروفر تماس بگیرید