شماره تماس:

هزینه شارژ گاز کولر گازی – قیمت شارژ گاز کولرگازی

هزینه شارژ گاز کولر گازی
5 سپتامبر, 2018 740 بازدید

سرویس برتر در این صفحه قصد دارد به تعرفه و هزینه شارژ گاز کولر های گازی بپردازد

قیمت ها ممکن است با تغییراتی مواجه باشند که در صورتی که هزینه شارژ گاز کولر گازی دچار تغییرات مهمی باشند قیمت ها به روز رسانی خواهد شد

هزینه شارژ گاز کولر گازی

 هزینه شارژ گار کولر گازی

قیمت شارژ گاز درکولر گازی ها متناسب با میزان گاز مصرفی و مبرد کولر های گازی مربوط میباشند به دو نوع شاري گاز تکمیلی و شارژ گاز کامل میباشد

شارژ گاز مبرد R22

شارژ گاز دستگاه 9000BTU

شارژ گاز تکمیلی قیمت بین 90000 توان تا 160000 تومان میباشد و شارژ گاز کامل آن 210000 تومان میباشد

شارژ گاز دستگاه 12000BTU

شارژ گاز تکمیلی قیمت بین 130000 تومان تا 190000 تومان میباشد و شارژ گاز کامل آن 320000 تومان میباشد

شارژ گاز دستگا 18000BTU

شارژ گاز تکمیلی قیمت بین 145000 تومان تا 260000 تومان میباشد و شارژ گاز کامل آن 350000 تومان میباشد

شارژ گاز دستگاه 24000BTU

شارژ گاز تکمیلی قیمت بین 170000 تا 320000 تومان میباشد و شارژ گاز کامل آن 380000 تومان میباشد

شارژ گاز دستگاه 30000BTU

شارژ گاز تکمیلی قیمت بین 190000 تومان تا 320000 تومان میباشد و شارژ گاز کامل آن 3950000 تومان میباشد

شارژ گاز دستگاه 36000BTU

شارژ گاز تکمیلی قیمت بین 210000 تا 380000 تومان میباشد و شارژ گاز کامل آن 450000 تومان میباشد

شارژ گاز R410

شارژ گاز R410  با گاز R22 هم از لحاط هزینه و هم از لحاظ نوع مبرد تفاوت دارند شاري گاز R410 حتما باید به صورت مایع و گس لز خالی کرد گاز در سیکل و وکیوم باید انجام شود بنابراین گاز R410 شارژ گاز تکمیلی ندارد و در صورت تشخیص کمبود گاز میبایست شارژ گاز به صورت کامل انجام شود

شارژ گاز دستگاه 9000BTU

قیمت 2950000 تومان

شارژ گاز دستگاه 12000BTU

قیمت 325000 تومان

شارژ گاز دستگا 18000BTU

قیمت  3900000 توان

شارژ گاز دستگاه 24000BTU

قیمت 500000 تومان

شارژ گاز دستگاه 30000BTU

قیمت 550000 تومان

شارژ گاز دستگاه 36000BTU

قیمت 645000 تومان

تمامی قیمت ها شامل هزینه گاز + وکیوم + اجرت + ایاب و ذهاب میباشند

قیمت ها متناسب با استاندارد کارخانه های کولر گازی میباشد ( متراژ لوله کشی 5 متر ) و به ازای اضافه متراز متناسب با مقدار گازی که اضافه شارژ میشود قیمت گاز به هزینه ها اضافه میشود

هزینه نشت یابی و رفع نشتی در صورت وجود نشتی به هزینه گاز اضافه میشود و بین 60000 تومان تا 200000 تومان متغییر میباشد و بستپی به نشتی دستگاه میباشد

قیمت شارژ گاز کولر گازی با مشاوره از متخصصین نمایندگی تعمیرات سامسونگ و نمایندگی تعمیرات ال جی قیمت گزاری شده است