شماره تماس:

کد ارور لباسشویی دوو

کد ارور لباسشویی دوو
24 اکتبر, 2018 1838 بازدید

کد خطا لباسشویی دوو ، کد ارور لباسشویی دوو چیست ؟

کد خطا لباسشویی دوو و یا همان کد ارور لباسشویی دوو نماینگر نقض فنی در یکی از قطعات ماشین لباسشویی دوو میباشد

کد خطا لباسشویی دوو به ما این هشدار را میدهد که یکی و یا چند قطعه در لباسشویی به درستی عمل نمیکند

کد ارور لباسشویی دوو : برای جلوگیری از صدمه با سایر قطعات ، در صورت بروز اشکال فنی در لباسشویی به صورت کد ارور بر روی صفحه نمایشگر ( دیسپلی ) نمایان و از کارکرد آن جلوگیری و تا رفع مشکل برروی صفحه باقی میماند

کد خطا لباسشویی دوو به ما این هشدار را میدهد که نیاز به تعمیر لباسشویی دوو داریم

کد ارور لباسشویی دوو

کد ارور لباسشویی دوو کد خطا لباسشویی دوو

IE: این کد خطا مربوط به عدم پر شدن آب داخل لباسشویی دوو میباشد.

رفع عیب: شیرورودی آب، شیر برقی، سیم های شیربرقی، برد، هیدروسنسور چک شود.

OE: این کد خطا مربوط به عدم تخلیه آب از داخل لباسشویی دوو میباشد.

رفع عیب: پمپ تخلیه، هیدروسنسور، برد دستگاه چک شود.

UE: این کد خطا مربوط به عدم بالانس دیگ لباسشویی دوو میباشد.

رفع عیب: در صورت مواجه با این مشکل، لباسهای غیرهمجنس (سبک یا سنگین) داخل دیگ میباشد و دیگ نمیتواند تعادل وزنی را ایجاد کند.

LE: این کد ارور مربوط به باز بودن درب ماشین لباسشویی دوو میباشد.

رفع عیب: میکروسویچ، زبانه درب، برد الکترونیکی شود.

E2: این کد ارور مربوط به ورود آب بیش از حد داخل لباسشویی دوو میباشد.

رفع عیب: شیربرقی، هیدروسنسور، برد الکترونیکی دستگاه چک شود.

E9: این کد خطا مربوط به عدم کارکرد صحیح هیدروسنسور میباشد.

رفع عیب: برد دستگاه، هیدروسنسور، مخزن هیدروسنسور و شیلنگ هیدروسنسور چک شود.

E5: این کد خطا مربوط به ولتاژ بیشازحد یا ولتاژکم میباشد.

رفع عیب: ولتاژ برق ورودی دستگاه باید بین 200v تا 240v باشد.

PEF: این کد خطا مربوط به کیپ شدن فیلتر پمپ تخلیه میباشد.

رفع عیب: درب پمپ تخلیه باز گردد و اگر جسم خارجی در آن مشاهده شد از آن خارج گردد.

E7: این کد خطا مربوط به عدم چرخش صحیح دیگ میباشد.

رفع عیب: تاکو، موتور، برد چک شود.

E8: این کد خطا مربوط به عدم کارکرد صحیح موتور میباشد.

رفع عیب: سنسور تاکومتر، اتصالات موتور، موتور دستگاه و خازن چک شود.

H1: این کد خطا مربوط به تشخیص نادرست دما میباشد.

رفع عیب: اتصالات سنسور حرارتی چک شود، سنسور حرارتی اتصال کوتاه کرده و باید تعویض گردد.

H2: این کد خطا مربوط به عدم تشخیص دمای آب در حین شستشو میباشد.

رفع عیب: اتصالات سنسور دمای شستشو چک شود، احتمال اتصال کوتاه بودن؛ سنسور دما میباشد.

H3: این کد خطا مربوط به ایجاد گرمای بیشازحد لباسشویی میباشد.

رفع عیب: المنت دستگاه یکسره کار میکند، سنسور دمای المنت معیوب و یا اتصال کوتاه کرده است.

H4: این کد خطا مربوط به تشخیص گرمای بیشازحد آب میباشد.

رفع عیب: هیدروسنسور، سنسوردما چک شود.

H7 و H6: این کد خطا مربوط به عدم کارکرد المنت لباسشویی میباشد.

رفع عیب: المنت دستگاه اتصال کوتاه و یا دچار قطعی شده است، سیمهای المنت قطع میباشند، ترمیستور اتصال کوتاه کرده است.

H8: این کد خطا مربوط به زمانی است که آب داخل لباسشویی نمیباشد و المنت در حال کارکرد است.