شماره تماس:

کد ارور کولر گازی ال جی

2 می, 2018 186 بازدید

در این بخش به علاِِئم و نمایش کد خطا برروی کولر های گازی ال جی میپردازیم .

در کولر های گازی ال جی به طور کلی 3 مدل خطا داریم.

خطا 1 : چراغ (LED) ; بر روی یونیت داخلی به فاصیه هر 3 ثانیه ، یک چشمک میزند

شرح خطا : ترمیستور دمای محیطی و یا ترمیستور لوله اواپراتور باز و یا اتصال کوتاه کرده است.

خطا 2 : چراغ ( LED ) ; بر روی یونیت داخلی به فاصله هر 3 ثانیه 2 بار چشمک میزند.

شرح خطا : ترمیستور یونیت خارجی (کندانستر ) باز مانده و یا اتصال کوتاه کرده است.

خطا 3 : چراغ (LED ) ;بر روی یونیت داخلی به فاصله هر 3 ثانیه ، پنج چشمک متوالی میزند.

شرح خطا : ارتباط بین یونیت داخلی (پنل ) و یونیت خارجی قطع و یا مشکلی بوجود آمده است .