شماره تماس:

کد ارور یا خطا یخچال ساید بای ساید سامسونگ

کد ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ
16 فوریه, 2019 594 بازدید

کد ارور یا خطا یخچال ساید سامسونگ نشان دهنده عدم کار کرد قطعات و یا معیوب بودن آن میباشد ما در اینجا سعی داریم به بررسی و نحوه رفع عیب کد ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ بپردازیم

این مقاله توسط کارشناسان سرویس برتر تهیه و منتشر شده است

کد ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ

کد خطا یا ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ

درصورت نمایان شدن کد ارور بر روی صفحه نمایشگر برای تعمیر یخچال ساید بای ساید سامسونگ خود حتما با نمایندگی سامسونگ تماس حاصل فرمایید

E1: این کد خطا مربوط به سنسور محیطی فریزر می باشد.

رفع عیب: اهم سنسور محیطی چک شود، در صورت معیوب بودن سنسور جایگزین شود.

E2: این کد خطا مربوط به سنسور محیطی یخچال می باشد.

رفع عیب: اهم سنسور محیطی چک شود، در صورت معیوب بودن سنسور جایگزین شود.

E4: این کد خطا مربوط به سنسور دیفراست فریزر می باشد.

رفع عیب: اهم سنسور دیفراست چک شود، در صورت معیوب بودن سنسور تعویض گردد.

E5: این کد خطا مربوط به سنسور دیفراست یخچال می باشد.

رفع عیب: اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود، در صورت معیوب بودن سنسور تعویض گردد.

E6: این کد خطا مربوط به سنسور محیطی بیرونی می باشد.

رفع عیب: اهم سنسور محیطی چک شود، در صورت معیوب بودن سنسور تعویض گردد.

E8: این کد خطا مربوط به سنسور یخساز می باشد.

رفع عیب: اهم سنسور یخساز چک شود، در صورت معیوب بودن سنسور تعویض گردد.

E13: این کد خطا مربوط به سنسور رطوبت می باشد.

E21: این کد خطا نمایشگر مربوط به عدم کارکرد فن فریزر می باشد.

رفع عیب: فن چک شود در صورت عدم کارکرد فن، فن جایگزین شود.

E22: این کد خطا نمایشگر مربوط به عدم کارکرد فن فریزر می باشد.

رفع عیب:فن چک شود در صورت عدم کارکرد فن، فن جایگزین شود.

E23: این کد خطا مربوط به عدم کارکرد فن کندانسور می باشد.

رفع عیب: فن چک شود در صورت عدم کارکرد فن، فن جایگزین شود.

E24: این کد خطا مربوط به عدم کارکرد صحیح سیستم دیفراست فریزر می باشد.

رفع عیب: سیستم دیفراست چک شود.

E25: این کد خطا مربوط به عدم کارکرد صحیح سیستم دیفراست یخچال می باشد.

رفع عیب: سیستم دیفراست چک شود.

E26: این کد خطا مربوط به یخساز ساید بای ساید می باشد.

رفع عیب: ایراد مکانیکی در یخساز، عدم آبگیری یخساز می باشد.

E41: این کد خطا مربوط به عدم ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی می باشد.

رفع عیب: ارتباط بین دیسپلی و برد چک شود.

E81: این کد خطا مربوط به عدم استارت کمپرسور می باشد.

E83: این کد خطا مربوط به جریان زیادی در کمپرسور می باشد.

E85: این کد خطا مربوط به پایین بودن ولتاژ کمپرسور می باشد.

E86: این کد خطا مربوط به بالا بودن ولتاژ کمپرسور می باشد.