شماره تماس:

refrigerator-turn-off

23 نوامبر, 2018 61 بازدید

علت آبریزی یخچال

دلاییل آبریزی یخچال و جمغ شدن آب درون یخچال فریزر