شماره تماس:

انواع اواپراتور – انواع اواپراتور یخچال و کولر گازی

انواع اواپراتور
4 مارس, 2019 436 بازدید

سرویس برتر با استفاده از کارشناسان تبرید خود اقدام به معرفی و بررسی مشخصات و موارد استفاده انواع اواپراتور در سیکل های تبرید کرده است

پس از معرفی انواع اواپراتور ما سعی داریم بدانیم اواپراتور در کجا استفاده میشود و چه کاربردی دارد

انواع اواپراتور

انواع اواپراتور

1 – Air cooler ( اواپراتور هوایی ) : از اینگونه اواپراتور ها در سردخانه ها و هوا ساز ها استفاده میگردد

2 – Shell & Tube ( پوسته لوله ای ) : از اینگونه تاز اواپراتور ها برای خنک کردن مایعات و یا گازها استفاده میگردد

3 – Plate heat exchanger ( صفحه ای ) : کاربرد این نوع اواپراتور ها خنک کاری مایعات و یا گاز ها میباشد

4 – Stamped or plate surface ( صفحه ای تخت ) : از این اواپراتور ها در یخچال های خانگی و قفسه های سرد استفاده میشود

5 – Bare tube : کاربرد این اواپراتور ها در یخسازهای صنعتی ، خنک کاری مایعات جهت ذخیره انرژی و سردخانه های بدونه جریان اجباری هوا ( بافین ) میباشد

6 – Wire on tube :  کاربرد در ساختن قفسه های سرد میباشد ( یخچال های فروشگاهی )

7 – Plate – Type : ذخیره سازی سرما برای خودرهای حمل مواد منجمد میباشد

این 7 مرد از اساسی ترین اواپراتورهای مصرفی در صنعت تبرید میباشد ، شما الان میتوانید با توجه به مشخصات اواپراتور های موجود ، اواپراتور مورد نظر خود را به راحتی انتخاب نمایید

مشکلات اواپراتور ها

این طبیعی میباشد که اواپراتور همانند دیگر قطعات شامل اصطحلاک باشد و مشکلاتی پس از گذشت زمان برای آن پیش بیایید

مهم ترین مشکلی که در اواپراتور ها پیش می آید نشت گاز بر اثر ساییدگی و یا پوسیدگی لوله های اواپراتور باشد

در صورت بوجود آمدن این مشکل میبایست محل نشتی تشخیص و نشت آن رفع شود و اگر نشتی در جاهای مختلف اواپراتور بوجود آمده باشد میبایست اواپراتور جدید بجای آن جایگزین شود

گرفتگی در مسیر لوله های اواپراتور یکی دیگر از مشکلات رایج آن میباشد که با بوجود آمدن این مشکل گاز مبرد نمیتواند به رفت و آمد و در نهایت تولید سرما کند

درصورت گرفتگی لوله های اواپراتور میبایست مدار اواپراتور شستشو و یا با گاز ازت باز شود